Déšť

Oblaka klesají pořád níž
Už téměř rozeznáváš tvary
Oblaka klesají pořád níž
Ještě kousek blíž
A už tě pošimrají.

Bouřkové mraky kryjí stín
A blesky slibují nám vodu
Bouřkové mraky kryjí stín
A vítr odfoukává dým
I tóny znějícího hromu

K nebi stoupá kouř a dým
a všechno co jsme měli najednou není
Tak deštěm křtím
Popel, konec živoření
Svobodu, co je nám vším
Zbytky vydědění.

Kapičky vody teď umývají saze
A troufale se odvažují
Zanechat nás na podlaze
Ulice, kde se potulují.

Zhasily oheň, zhasily žár
A zanechaly pár ubožáků
Co nemůžou dál.