Poutník

V cizím světě, cizí zemi
Poutník prochází a ani neví
Že písky času sypou stále
Že nemá cenu chodit dále
Že už není krále
Že už není krále

R: Nad hřbitovem svítá
Země nás vítá

Ptáci řvou, kytky smrdí
Lidé se rvou, svět se budí
A já po dlouhým večeru
Stejně jako časným ránu
Možná nevstanu
Možná nevstanu
Možná nevstanu

R:

Vínem opojen, klopýtá do noci
Ví, že už v životě není mi pomoci
Není a nebude stoupá si na židli
Pak přece ještě jen trochu znejistí
Nene život jsou nesmysly
Život jsou nesmysly