Pekelná jízda

Pekelná jízda vlakem
Zasněženým krajem
Dva tři řízky s chlebem
Kam to vlastně jedem

R: Cesta je dlouhá
A život krátký zdá se
Myšlenka pouhá
Propad jsem tvojí kráse
Ale cíl ouha
Není tam kde zdál se
být

Hodiny plynou
Krajina mizí
Oči se minou
Lidé jsou cizí

R

Od okna táhne
Na strašně tlustou paní
Průvodčí mávne
A vlak zas uhání dál

R

Pekelná jízda vlakem…