Utopenci

Já včera veselil,
zpíval a usmíval se.
Všechno jsem pochopil.
Na stole tancoval jsem.

Myšlenky zdály se
čisté jak vodka s ledem být
a já křičel
nebudu blít!

R: Utíkám po schodech
a mířím k východu.
Chytám se zábradlí.
Pospíchám k záchodu.
Včerejšek odbytý
A co mě dneska čeká.
Mí(ý)t vlasy poblitý.
Střízlivět v člověka.

Odpovědi na otázky
hledal jsem marně.
Pivo jsem sice vypil,
jenom pěna byla na dně.

Hvězdy ty zářily
a já jim stůjte říkal.
Ony však kroužily,
tak jsem se na ně vysral.

R

Dveře jsou zavřený,
ale já vážně spěchal.
Co to mám ve vlasech?
To jsem já neudělal.

Že toho lituji?
Tak to bych asi neřek.
Že se zas pobliji?
To ukáže až dnešek.

R