Dobrý ráno

Dobrý ráno, moje milá
Jak se ti dnes spalo u mě doma?
Ráno v posteli ekonoma
Dobrý ráno, moje milá
Jak se ti dnes spalo u mě doma?
Ráno v posteli urologa

Dobrý ráno, moje milá
Jak se ti dnes spalo u mě doma?
Ráno v posteli pedagoga
Dobrý ráno, moje milá
Jak se ti dnes spalo u mě doma?
Ráno v posteli ekologa

Dobrý ráno